Unknown Soldier

Watching, Wandering, Writing …

Archive for Tháng Ba 21st, 2007

Bạn có biết chơi với thời gian không?

Posted by Unknown Soldier trên Tháng Ba 21, 2007

Bạn có thể thành một tay chơi thời gian “pro” không? Hãy tham khảo những nguyên tắc dưới đây:

  1. “Tôi làm gì cần thiết cho tôi” Câu trả lời trên là quan trọng nhất trong tình huống bạn có quá nhiều việc để làm. Hãy sắp xếp công việc thành 4 mức độ: cần và khẩn, cần nhưng không khẩn, khẩn nhưng không cần và không cần không khẩn. Đọc tiếp »

Posted in Usage | Leave a Comment »