Unknown Soldier

Watching, Wandering, Writing …

Archive for Tháng Tư 7th, 2007

Chuyện tình ở New York (phần 1)

Posted by Unknown Soldier trên Tháng Tư 7, 2007

doriana.jpg

Chuyện tình ở New York (phần 2)
Chuyện tình ở New York (phần 3)
Chuyện tình ở New York (phần 4)
Theo blog Hà Kin

“Chuyện tình ở New York” không chỉ là câu chuyện riêng về tình yêu của tôi và những người tôi gặp, nó còn là những bài học đầu đời quý giá mà tôi đã được trải nghiệm, và muốn chia sẻ! Tôi cũng hy vọng mỗi chúng ta sẽ tìm được một phần mình trong đó!” Đọc tiếp »

Posted in Love, Short Stories | 1 Comment »