Unknown Soldier

Watching, Wandering, Writing …

Archive for Tháng Tư 21st, 2007

Nếu bạn sợ muỗi…

Posted by Unknown Soldier trên Tháng Tư 21, 2007

Bạn rất sợ con vật nhỏ tí tẹo đáng ngét ấy. Nhưng mà bạn cũng ghét cay ghét đắng phải mắc màn. E hèm, sẽ có giải pháp đấy – một chiếc giường “lười” … 🙂

Bạn đã thấy cái giường nào đáng yêu như nó chưa?

auping-klamboo-made-by-waacs-01.jpg

auping-klamboo-made-by-waacs-02.jpg

 

 

Posted in Art & Design, Interior | Leave a Comment »