Unknown Soldier

Watching, Wandering, Writing …

Archive for Tháng Năm 13th, 2007

Chuyện tình ở New York (phần 4)

Posted by Unknown Soldier trên Tháng Năm 13, 2007

Chuyện tình ở New York (phần 1)
Chuyện tình ở New York (phần 2)
Chuyện tình ở New York (phần 3)

-“She doesn’t like you calling, would you mind stop bothering her?” (Cô ấy không thích anh gọi đến, anh có thể thôi không quấy rầy cô ấy được không?). Đấy là những gì cuối cùng tôi nghe thấy trước khi Ryan dập máy. Cuộc đối thoại diễn ra ngắn hơn so với tôi tưởng. Tôi có thể đoán ra phản ứng của Ronie, có thể là “Sorry, OK”. Tôi cũng thấy hơi buồn và tiếc một điều gì đó khi có hành động như vậy, nhưng mà tôi phải làm thế. Đọc tiếp »

Posted in Love, Short Stories | 4 Comments »