Unknown Soldier

Watching, Wandering, Writing …

Archive for Tháng Tám 14th, 2007

Làm người hay làm ma-Winrandi

Posted by Unknown Soldier trên Tháng Tám 14, 2007

monika-brand-silence.jpg

Khóc!? À không. Chỉ là nó đang gào thét.
Nhưng bạn sẽ cảm thấy thế nào khi muốn hét lên mà không thể?
Một là bạn bị căn bệnh không thể nói, tức là bạn bị câm.
Hai là bạn đang ở nơi không thể to tiếng, giả như bạn đang ngồi trong lớp. Một học sinh chăm ngoan như bạn ? Có cho vàng may ra dám hét lên một tiếng rồi được “mời” ra ngoài, “hoan hỉ” với “cục” vàng trong tay. Nhưng gào thét thì.. bạn có dám không ?
Và ba là bạn đã chết .. Đọc tiếp »

Posted in Short Stories | 1 Comment »