Unknown Soldier

Watching, Wandering, Writing …

Archive for Tháng Tám 24th, 2007

Bảy đô một đêm-Nguyễn Khải

Posted by Unknown Soldier trên Tháng Tám 24, 2007

https://i2.wp.com/images.jupiterimages.com/common/detail/81/51/23115181.jpg

  • Đêm đầu tiên

Anh rút từ trong túi du lịch ra cái màn và hai cái chăn len, một để trải thay chiếu, một để đắp. Thoảng một mùi nắng thoáng trong trụ sở đóng kín.
Vừa loay hoay tìm cách mắc màn anh vừa cố nhớ xem lần cuối cùng anh phải tự chuẩn bị chỗ ngủ cho mình là hôm nào.
Nhưng anh không nhớ. Đọc tiếp »

Posted in Short Stories | Leave a Comment »