Unknown Soldier

Watching, Wandering, Writing …

Archive for Tháng Chín 4th, 2007

Người tình và con đĩ

Posted by Unknown Soldier trên Tháng Chín 4, 2007

  • Người tình…

Tôi bỏ cô ấy để yêu một người khác, không phải vì tôi đã chán cô ấy… mà đơn giản là vì… cô ấy quá đặc biệt, tôi không thể hiểu nổi… và tôi sợ phải hiểu, sợ phải bước vào thế giới đầy rối ren của cô ấy. Đọc tiếp »

Posted in Love, Short Stories | Leave a Comment »