Unknown Soldier

Watching, Wandering, Writing …

Archive for Tháng Mười Hai 11th, 2007

Chuyện tình yêu

Posted by Unknown Soldier trên Tháng Mười Hai 11, 2007

Giọng Huy thì thào: “Lan Anh”. Hai tay Huy quờ quạng về phía trước trong khi Lan Anh đang ở bên phải. Tay của Lan Anh nắm chặt vạt áo.

Một lần nữa, Huy gọi tên Lan Anh. Và Lan Anh: “Dạ”. Đọc tiếp »

Posted in Love, Short Stories | 4 Comments »