Unknown Soldier

Watching, Wandering, Writing …

Archive for Tháng Năm, 2008

Thuốc lá …

Posted by Unknown Soldier trên Tháng Năm 31, 2008

31/5 là Ngày Không Hút Thuốc Lá!

Mình mượn câu chuyện này từ blog của chị Trang Hạ. Hãy đọc và cảm nhận nó …

Đọc tiếp »

Posted in Love, Short Stories | Leave a Comment »