Unknown Soldier

Watching, Wandering, Writing …

Archive for Tháng Sáu 3rd, 2008

Loneliness is your friend, forever!

Posted by Unknown Soldier trên Tháng Sáu 3, 2008

Cuộc sống là gì?

Bạn có thể nói cho tôi biết được không?

Phải chăng là những cuộc chạy trốn và đuổi bắt không cùng…?

Bạn trốn chạy và rồi một lúc nào đó bạn lại thấy mình đang là người đuổi theo chính cái bóng của mình 😦

Advertisements

Posted in Just for me! | 8 Comments »