Unknown Soldier

Watching, Wandering, Writing …

Little sparrow-David Cook

Posted by Unknown Soldier trên Tháng Hai 16, 2009

Little sparrow

Artist: David Cook (cover the song of Dolly Parton)

Little sparrow, little sparrow
Precious fragile little thing
Little sparrow, little sparrow
Flies so high and feels no pain.

Chim sẻ nhỏ, chim sẻ nhỏ
Bé nhỏ mỏng manh và quí giá
Chim sẻ nhỏ, chim sẻ nhỏ
Bay thật cao, lòng bình yên tự tại

All ye maidens, heed my warning
Never trust the hearts of men
They will crush you like a sparrow
Leaving you to never mend.

Các cô gái cảnh báo tôi
Đừng bao giờ tin vào đàn ông
Họ sẽ bóp nghẹt cô như chim sẻ nhỏ
Rời xa cô mà không bao giờ hối hận

They will vow to always love you
Swear no love but yours will do
Then they’ll leave you for another
Break your little heart in two.

Họ sẽ thề thốt rằng luôn yêu thương cô
Không có tình yêu nào ngoài cô
Và sau đó họ rời bỏ cô để tìm cô gái khác
Đập vỡ trái tim cô ra làm đôi

Little sparrow, little sparrow
Precious fragile little thing
Little sparrow, little sparrow
Flies so high and feels no pain.

Chim sẻ nhỏ, chim sẻ nhỏ
Bé nhỏ mỏng manh và quí giá
Chim sẻ nhỏ, chim sẻ nhỏ
Bay thật cao, lòng bình yên tự tại

If I were a little sparrow
O’er these mountains I would fly
I would find you, I would find you
Look into your lying eyes

Nếu tôi là một chim sẻ nhỏ
Trên những ngọn núi, tôi sẽ bay
Tôi sẽ tìm anh, tôi sẽ tìm anh
Nhìn sâu vào đôi mắt dối trá của anh

I would flutter all around you
On my little sparrow wings
I would ask you, I would ask you
Why you let me love in vain.

Tôi sẽ cất cánh bay vòng quanh anh
Bằng đôi cánh chim sẻ nhỏ của tôi
Tôi sẽ hỏi anh, tôi sẽ hỏi anh
Tại sao anh để tôi yêu trong hão huyền

I am not a little sparrow
I am just the broken dream
Of a cold, false-hearted lover
And your evil, cunning scheme.

Nhưng tôi không phải là chim sẻ nhỏ
Tôi chỉ là giấc mơ vỡ tan
Giấc mơ về người yêu dối gian lạnh lùng
Và lọc lừa, xảo quyệt bài bản

Little sparrow, little sparrow
Precious fragile little thing
Little sparrow, little sparrow
Flies so high and feels no pain.

Chim sẻ nhỏ, chim sẻ nhỏ
Bé nhỏ mỏng manh và quí giá
Chim sẻ nhỏ, chim sẻ nhỏ
Bay thật cao, lòng bình yên tự tại

All ye maidens fair and tender
Never trust the hearts of men
They will crush you like a sparrow
Leaving you to never mend.

Các cô gái xinh đẹp duyên dáng
Đừng bao giờ tin vào đàn ông
Họ sẽ bóp nghẹt cô như chim sẻ nhỏ
Rời xa cô mà không bao giờ hối hận

Little sparrow, little sparrow
Oh the sorrow never ends

Chim sẻ nhỏ, chim sẻ nhỏ
Nỗi đau không bao giờ kết thúc…

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: