Unknown Soldier

Watching, Wandering, Writing …

Archive for Tháng Một, 2010

Sống để được…ghét?

Posted by Unknown Soldier trên Tháng Một 24, 2010

Đừng làm việc. Tránh nói ra sự thật. Cố “được” ghét. Yêu một ai đó. Bạn sẽ có một cuộc đời đầy bận rộn…

Bài phát biểu của Adrian Tan (một luật sư tranh tụng người Singapore) tại lễ tốt nghiệp của Trường Nanyang Technological University (Singapore). Đọc tiếp »

Posted in Wonder | Tagged: | 7 Comments »

Life and How to Survive It – Adrian Tan

Posted by Unknown Soldier trên Tháng Một 23, 2010

Don’t work. Avoid telling the truth. Be hated. Love someone.

Below is a speech to the graduating class of 2008 at NTU convocation ceremony last week by Adrian Tan, a litigation lawyer and the author of The Teenage Textbook. Đọc tiếp »

Posted in Just for me!, Wonder | Tagged: | 3 Comments »

“Tự do – Dũng cảm là chính bản thân mình”

Posted by Unknown Soldier trên Tháng Một 18, 2010

  • Tự do tuyệt đối

    “Bạn gọi tự do là gì? Phần lớn đều là chính trị, kinh tế, tự do bên ngoài, cái không ở trong tay bạn, cái đã được trao cho bạn. Nó có thể bị lấy đi. Chỉ cái đã lớn lên bên trong bạn mới không thể bị lấy đi khỏi bạn được.

    Tự do thực sự không mang tính chính trị, kinh tế, xã hội; tự do thực sự mang tính tâm linh.” Đọc tiếp »

    Posted in Wonder | 7 Comments »