Unknown Soldier

Watching, Wandering, Writing …

Archive for Tháng Tám, 2010

Bảo vệ: Cây khế!

Posted by Unknown Soldier trên Tháng Tám 28, 2010

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Posted in Friends, Just for me!, Wonder | Nhập mật khẩu để xem phản hồi.

Giá mà!

Posted by Unknown Soldier trên Tháng Tám 25, 2010

Giá mà gói ghém được cảm xúc

Gấp gọn gàng và giấu trong đáy tủ…

Posted in Just for me!, Wonder | Leave a Comment »

Tixtu, ngón tay cái xanh-Maurice Druon

Posted by Unknown Soldier trên Tháng Tám 7, 2010

Chương 1:

Vì sao nhân cái tên Tix-tu, tác giả bày tỏ một vài suy nghĩ

Tix-tu là một cái tên kỳ quặc không thể tìm thấy trong bất kỳ quyển lịch nào ở Pháp cũng như ở các nước khác. Không có thánh Tix-tu.

Thế nhưng có tồn tại một cậu bé mà mọi người gọi là Tix-tu… Vậy nên cần giải thích đôi lời. Đọc tiếp »

Posted in Short Stories | 4 Comments »

You’ll Always Find Your Way Back Home

Posted by Unknown Soldier trên Tháng Tám 6, 2010

Songwriters: Johnson, Martin; Swift, Taylor;

You wake up, it’s raining and it’s Monday
Looks like one of those rough days
Time’s up, you’re late again so get out the door

Sometimes you feel like running
Find a whole new life and jump in
Let go, get up and hit the dance floor

But when the lights go down it’s the ending of the show
And you’re feeling like you got nowhere to go
Don’t you know?

You can change your hair and you can change your clothes
You can change your mind, that’s just the way it goes
You can say goodbye and you can say hello
But you’ll always find your way back home Đọc tiếp »

Posted in Just for me!, Music | Leave a Comment »