Unknown Soldier

Watching, Wandering, Writing …

Archive for Tháng Tám 7th, 2010

Tixtu, ngón tay cái xanh-Maurice Druon

Posted by Unknown Soldier trên Tháng Tám 7, 2010

Chương 1:

Vì sao nhân cái tên Tix-tu, tác giả bày tỏ một vài suy nghĩ

Tix-tu là một cái tên kỳ quặc không thể tìm thấy trong bất kỳ quyển lịch nào ở Pháp cũng như ở các nước khác. Không có thánh Tix-tu.

Thế nhưng có tồn tại một cậu bé mà mọi người gọi là Tix-tu… Vậy nên cần giải thích đôi lời. Đọc tiếp »

Posted in Short Stories | 4 Comments »