Unknown Soldier

Watching, Wandering, Writing …

Archive for Tháng Hai, 2011

Nếu bạn thực sự yêu một người ♥

Posted by Unknown Soldier trên Tháng Hai 14, 2011

Nếu bạn không chấp nhận quá khứ của một người thì đừng cố yêu người đó.
Là con người, ai mà không có quá khứ.
Nếu bạn không chấp nhận tính xấu của một người thì đừng cố yêu người đó.
Là con người, chẳng ai hoàn hảo. Đọc tiếp »

Posted in Love, Wonder | 3 Comments »

Bảo vệ: Cho những gì đã ra đi!

Posted by Unknown Soldier trên Tháng Hai 13, 2011

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Posted in Just for me!, Wonder | Nhập mật khẩu để xem phản hồi.