Unknown Soldier

Watching, Wandering, Writing …

Posts Tagged ‘Sakura’

Kết quả không ngờ của lễ hội Sakura 2008 :-(

Posted by Unknown Soldier trên Tháng Tư 6, 2008

Buổi sáng sớm những cây đào còn đẹp thế này này! Đọc tiếp »

Posted in Wonder | Tagged: , | 7 Comments »

Lễ hội Hoa anh đào Nhật Bản tại Việt Nam

Posted by Unknown Soldier trên Tháng Ba 20, 2008

  • Thời gian tổ chức

Chủ Nhật – ngày 6 tháng Tư năm 2008

  • Địa điểm dự kiến:

Lễ hội sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Giảng Võ – phố Giảng Võ – Hà Nội Đọc tiếp »

Posted in Culture, News | Tagged: , | 4 Comments »