Unknown Soldier

Watching, Wandering, Writing …

Archive for Tháng Mười Một, 2007

Unknown name!

Posted by Unknown Soldier trên Tháng Mười Một 20, 2007

img_2138.jpg

Posted in Friends, Just for me! | Leave a Comment »

Time’s good for everyone!

Posted by Unknown Soldier trên Tháng Mười Một 12, 2007

2007.11.11 (1)

Time to hate, time to change.

Time to forget, and time to pain 😦

Posted in Just for me! | 6 Comments »

Alone-Heart

Posted by Unknown Soldier trên Tháng Mười Một 5, 2007

So sad 😦

Lyrics Đọc tiếp »

Posted in Just for me!, Music | 2 Comments »

Hai nhân tố quyết định giành học bổng du học

Posted by Unknown Soldier trên Tháng Mười Một 3, 2007

Trong bộ hồ sơ xin học sau ĐH, đặc biệt là hồ sơ xin học bổng, có 2 loại giấy tờ rất quan trọng, có tính chất quyết định nhưng đa số sinh viên Việt Nam đều chưa có kinh nghiệm khi chuẩn bị. Đó là Thư giới thiệu và Tuyên bố cá nhân. Đọc tiếp »

Posted in Just for me!, Study | Leave a Comment »

Supersonic-Oasis

Posted by Unknown Soldier trên Tháng Mười Một 1, 2007

I absolutely love it, awesome Click here for Lyrics Đọc tiếp »

Posted in Music | Leave a Comment »