Unknown Soldier

Watching, Wandering, Writing …

Archive for Tháng Tư 4th, 2007

Happy birthday my bestfriend!

Posted by Unknown Soldier trên Tháng Tư 4, 2007

Chúc mừng sinh nhật mày, con bạn từ thưở thò lò mũi xanh của tao!

Tao yêu mày ghê gớm. Giữa 2 chúng ta có quá nhiều kỷ niệm, thời gian không thể xoá nhoà cũng không thể chia cách tao và mày.

Xin lỗi vì sinh nhật năm nay không thể dành cho mày sự ngạc nhiên nào. Tao hứa sẽ đền bù sau 🙂

Posted in Friends | Leave a Comment »